Политика за поверителност

С този документ сайтът Stosport.com Ви дава информация относно политиката си за поверителност, използването на бисквитки и лични данни, Вашите и нашите права. Ние получаваме информация и данни за посетителите на сайта.

Данни, които сайтът събира

Данните, които сайтът получава за лицата, посетили сайта, са следните: IP адрес; данни за браузъра; операционна система, от която идва посещението; данни и детайли относно характеристиките на посещението; локация.

Политика за поверителност при публикуване на коментари

При публикуване на коментар в сайта от страна на посетител, ние записваме посочената информация, включително данните на IP адреса и потребителския агент на браузъра. Имайте предвид, че ако одобрим коментара, зададената профилна снимка вече ще бъде видима за посетителите. 

Използваме бисквитки

Сайтът използва бисквитки – постоянни и временни. Първите остават във Вашето устройство, oт което достъпвате сайта – компютър, телефон, таблет и др. Престоят на вторите приключва в момента, в който излезете от сайта. 

При случай на вградено съдържание от друг уебсайт в Stosport.com, ситуацията за посетителя е същата, каквато би била при посещение на този сайт. Тоест, уебсайтът, чието съдържание е вградено, може да използва бисквитки и да събира информация, както и да следи за Вашия досег до съдържанието.

Споделяме ли информацията?

Бихме могли да споделим получената информация в случай, в който това се налага по закон или с цел предотвратяване на каквито и да било злонамерени атаки. Също, това е допустимо, ако посетителят е нарушил по някакъв начин условията за ползване на сайта. 

Продължителност на съхраняване на данните

При оставяне на коментар, времето на съхранение е неопределено. Посетителите имат право и могат да редактират и дори да изтрият коментара, като същото важи за администраторите на сайта.

Защита на личните данни

Сайтът спазва изискванията за защита на личните данни на посетителите си, като предприема различни мерки и използва подходящи методи с цел тяхната сигурност.

Вашите права за данните Ви

Не можете да изисквате от нас изтриването от сайта на лични данни, до които ние имаме достъп за правни или административни цели, както и такива, свързани със сигурността. Ваше право е да поискате файл с предоставените към нас лични данни. В допълнение на това, бихте могли да изискате от нас тяхното изтриване, с изключение на горепосочените.

Права на администратора

Наше право е да променяме политиката си за поверителност, без да е необходимо да предупреждаваме посетителите на сайта за това по никакъв начин, освен чрез публикуването на съответните промени в тази страница. Промените влизат в сила веднага след публикуването им в сайта на Stosport.com.

Съгласие от Ваша страна

Използвайки сайта, вие автоматично давате Вашето съгласие относно публикуваната политика за поверителност, включително актуализациите към дадения момент.