Условия за ползване

Посещавайки и използвайки по какъвто и да било начин този сайт, Вие автоматично заявявате Вашето съгласие с Общите условия на Stosport.com. 

Stosport.com е сайт за спортни новини от България и чужбина. Сайтът е създаден и функционира с информационна цел. Опитваме се информацията, която предоставяме, да бъде коректна и точна, но не носим отговорност за допуснати грешки и неточности в съдържанието. 

Сайтът е насочен само и единствено към пълнолетни граждани на Република България и други страни.  

Stosport.com не поема отговорност за причинени вреди и негативи вследствие от предприети действия от страна на посетителите на база публикуваната в сайта информация. Такива действия се извършват единствено на собствен риск от страна на посетителя/потребителя.

Публикуваните хипервръзки към други сайтове в Stosport са на база партньорски или други взаимоотношения. Ние не носим отговорност за достоверността, точността, коректността на информацията, публикувана в тези сайтове. 

Хазартните игри в България са позволени по закон единствено за лица, които имат навършени 18 години (пълнолетие). Участието в хазартни игри води до пристрастяване! Играйте разумно и отговорно!

В случаите, в които нашият сайт публикува лога, снимков или видеоматериал или какъвто и да било материал в тази връзка на отбори, играчи, организации, сайтове, фирми или други – го прави с информационна цел. Авторските права остават на притежателите на лиценз за материалите.

Stosport.com има правото да променя и изменя условията за ползване на сайта по всяко време, като промените или измененията влизат в сила веднага след публикуването им.

Условия за ползване на рекламни кампании в Stosport.com

Stosport.com предоставя рекламни площи на рекламодатели, като таксува последните на брой импресии, брой кликове, за период или по друг упоменат в рекламната тарифа на сайта или в персоналната оферта към рекламодателя метод.

Stosport.com си запазва правото да не изпълни, т.е. – да откаже заявена от рекламодател поръчка, без да е необходимо да дава обяснение за решението.

Рекламодателят се задължава да възприеме за точна, коректна и титулярна оферта тази, предоставена му персонално, а не тази от обявената рекламна тарифа в сайта – в случай на разлика в параметрите на двете оферти.

При покупка на рекламен пакет/рекламна кампания от страна на рекламодаел в Stosport.com, последният има право да откаже да продължи да изпълнява поръчката по всяко време, като върне остатъчната сума за неизпълнената част от текущата рекламна кампания.

Stosport.com има правото да удължи по свое усмотрение изпълнението на поръчана рекламна кампания със 100% от уговореното време, пресметнато и в сила на месечна база, без по този начин да нарушава споразумението за период за изпълнение на поръчката.

При необходимост от изчисление и предоставяне на данни за рекламната кампания на рекламодател в Stosport.com, за истинни се възприемат данните на Stosport.com.